Testamentair Bewind

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Testamentair Bewind

Testamentair bewind na overlijden

Bij testament is het mogelijk bewind in te stellen ten behoeve van een of meerdere van de erfgenamen of voor een deel van het vermogen.

Dit kan wenselijk zijn wanneer de erfgenaam in kwestie nog minderjarig is, of wanneer er sprake is van een situatie waarin de erfgenaam niet in staat is zijn/haar financiën in eigen beheer uit te voeren.
Ook is het mogelijk dit bewind voor een bepaalde tijd in te stellen, of te verbinden aan een bepaalde einddatum, bijvoorbeeld bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van de erfgenaam. 
Tenslotte is het mogelijk bewind in te laten stellen met een bepaald doel, bijvoorbeeld het nalaten van een deel van het vermogen aan een goed doel.

Met een professionele, onafhankelijke bewindvoerder bent u er zeker van dat de wensen zoals door u vastgelegd ook op deze manier worden uitgevoerd. Deze vorm van bewind vangt aan bij het overlijden van de erflater.

Testamentair bewind bij leven

Steeds meer mensen willen regie over hun eigen leven houden in het geval van ziekte of een situatie die eigen beheer niet langer mogelijk maakt. Dit kan via een zogenaamd levenstestament. In een dergelijk testament kunnen de wensen van iemand worden vastgelegd met betrekking tot (een deel van het) vermogen.

Veel mensen maken gebruik van een dergelijk testament om hun wil vast te leggen, maar ook om de naaste omgeving te ontzorgen met het oog op de toekomst. In dit geval wordt ook wel gesproken van een levensexecuteur. Deze levensexecuteur zorgt ervoor dat de wensen zoals opgenomen in het levenstestament nauwkeurig worden uitgevoerd. 

Bij testamentair bewind is geen tussenkomst van de rechter nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stadwijk Bewindvoering door middel van het contact formulier

Share our website