Inkomstenbeheer

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Inkomstenbeheer

Een bewindvoerder kan buiten de rechter om ook vrijwillig worden ingeschakeld. Dan is sprake van inkomstenbeheer. De rol is gelijk aan die van de bewindvoerder, maar de afspraken over de wederzijdse taken en verplichtingen en de vergoeding worden nu rechtstreeks tussen de rechthebbende en de bewindvoerder gemaakt, zonder tussenkomst van de rechter. Het doel is om door het financiële beheer uit handen te nemen, te ontzorgen en rust te brengen. Dit kan zowel in het geval van een positief als een negatief vermogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stadwijk Bewindvoering door middel van het contact formulier.   

Share our website